οι υπηρεσίες μας

Εδώ θα ενημερωθείτε, για το έπακρο των δυνατοτήτων μας

Η κατασκευαστική εταιρεία ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ καλύπτει όλα τα στάδια ενός σχεδίου ανοικοδόμησης, από τη στιγμή της ανάληψης της ιδέας, έως τη στιγμή της υλοποίησης και περαιτέρω στη διαχείριση ακινήτων. Στην αρχή του έργου, υπάρχει συνεργασία με τον πελάτη, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του, με σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τις δοθείσες πληροφορίες στη δημιουργία του σχεδίου.

Η μακρόχρονη και τεράστια εμπειρία μας στο σχέδιο, εγγυάται ότι η τελική κατασκευή θα είναι πλήρης, ολοκληρωμένη, λειτουργική, αντοχής, περιβαλλοντικά φιλική και αισθητικά εξαιρετική.

Με το κλειδί στο χέρι